Motivi EF

Motivi är ett arbetsintegrerat socialt företag som jobbar med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Företagskulturen hos oss är att inkludera, förstärka, stötta och stärka. 


Motivi är en textilverksamhet som arbetar med cirkulärt tänkande och hållbarhet. Vi sätter alltid kunden i fokus och har konkurrenskraftiga priser. Vi gör allt från egen design efter kundens önskemål, ändringssömnad på gardiner, kläder, rekvisita, draperier och möbler. Överskottet från vår verksamhet återinvesteras i utrustning och utbildning av personal.


Vi på Motivi har många års erfarenhet av att arbeta med målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom åren har vi arbetat med långtidsarbetslösa, nyanlända, språksvaga och personer med nedsatt arbetsförmåga.

Målet med arbetsträningen och praktiken hos oss, är att hjälpa till att kartlägga resurser och motivation hos alla deltagare utifrån deras egen arbetsförmåga.


Motivi erbjuder arbetsträning, språkträning i yrkesvenska i arbetsmiljö, praktik och rehabilitering, samt coaching enligt Lösningsfokus-modellen. En kvalificerad handledare stöttar deltagarna i jobbsökning.  Arbetsplatsen är ergonomisk anpassad.


Motivis kunder är nya och återkommande privatpersoner, företag och organisationer. 


Motivi samarbetar med Arbetsförmedlingen och Västerås Stad.     Minskat utanförskap, tillförsel av sysselsättning och ökad anställningsmöjlighet - ett steg närmare egen försörjning!

Unika DesignerTillverkat av Skickliga HänderMiljövänlig


Har du några frågor?