Motivi Ef


är ett arbetsintegread socialt företag som jobbar med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Företagskulturen är inkludera, förstärka, stötta och rusta upp. Motivi är en textilverksamhet som alltid sätter kunden i fokus och har konkurrenskraftiga priser. Motivi gör allt ifrån egen design i kundens önskemål och ändringssömnad på kläder och möbler.


Motivi's kunder är nya och återkommande privat/verksamhetskunder som Culturen, Växhuset, AME Västerås Stad, Vafab, ABF, Westras och Röda Korset med flera. 


Motivi har många års erfarenhet med att arbeta med olika målgrupper.Och har under åren arbetat med långtidsarbetslösa, nyanlända och personer med nedsatt arbetsförmåga. Arbetsträningen och praktiken har som mål att hjälpa till att kartlägga resuser och motviation till alla deltagare efter deras egna arbetsförmåga.



Motivi erbjuder  arbetsträning, språkträning, praktik, rehab, coachning i lösnings- fokus modellen och hjälp med jobbsökning med stöd utav kvalificerad handledare i en ergonmiskt anpassad arbetsplats.



Motivi samarbetar med Arbetsförmedlingen,Försäkringskassan, Västerås Stad och flera SFI aktörer.



Motivi är ett steg nämare egen försöjrning!




Kontakt:

Eva Kitaka/Verksamhetsledare


Besöksadress:

Viktor Larssons Plats 1

722 14 Västerås


Telefon: 076 21 56 211


E-post: eva@motivivasteras.se



Motivi Ekonomisk Förening Org.nr-769636-1810















Textilateljé